Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.

Algemene voorwaarden

Bijlage I: Herroepingsformulier

Aan:
Wijnhandel Peeters
Vasteland 56
3011 BM Rotterdam

info@wijnhandel-peeters.com

Ik / wij deel / delen u hierbij mede, dat ik / wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten / volgende digitale inhoud / verrichting van de volgende dienst:

herroep / herroepen.

Besteld op

Ontvangen op

Ordernummer

Factuurnummer

Mijn / onze naam

Mijn / onze adresgegevens

Mijn / ons e-mailadres

Handtekening: alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend

___________________________

Eventuele bijlage